FANDOM


U-landsseminaret er en tverfaglig seminarrekke ved Universistetet i Oslo basert på enkeltstående seminarer. Formålet er å fremme interessen for internasjonale utviklings-spørsmål relatert til u-land og i-land og forholdet mellom disse.


U-landsseminaret finner sted hver tirsdag kl. 17.15 - 18.45 i Auditorium 7 på Eilert Sundts hus (SV-bygget), Blindern.


Du finner mer informasjon, inkludert kart og program, på nettsidene.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.